ESPEN EIBORG
HOME / COLLECTIONS / GIRL GANG RAPIST
Espen Eiborg

GIRL GANG RAPIST

Mot slutten av 60 tallet ble datidens mediaverden utviklet til globale nettverk. Musikk, film og moteindustri beveget seg raskt rundt om Europa og til den andre siden av Atlanteren. Tross sardonisk sensur og ett strengt lovverk ble også pornoindustrien med på denne internasjonale revolusjonen. Heteroseksuelle menns ønske om å få oppleve kvinnens lyst ble oppfylt, og denne seksuelle fantasien var ofte betinget av at innsigelsen var rettet mot beskueren. Den naturlige eventyreren menn flest er utstyrt med omfatter å iaktta attraktive kvinner som utfolder seg i ett lystig seksuelt samspill. Med oppdagelsen av en hemmelig skuff i fars bokhylle ble Espen Eiborg tidlig eksponert for porno. Nysgjerrighet for den voksne, forbudte verden ble forsterket med tiden. Ikke bare var det den puritanske fremstillingen av kvinnen som lokket, men innpakningen var også fascinerende. Her var det sjokkerende nyanser, grove ord og utfordrende design. Dette var en hemmelig verden, men i ett bredere perspektiv er det i dag også en massiv internasjonal industri. Tross sin omfattende fremgang er porno fortsatt ett tabubelagt fenomen som sjeldent blir belyst i populærkulturen. Med utstillingen ”GET DOWN ON IT” på Galleri A, blir den tidlige pornoen igjen satt i fokus. Dette var ett barn for sin tid hvor distribusjonen bestod av trykksaker og blader. Den søkte å finne sin form i en epoke som var totalt uforberedt på en vulgær subkultur. Utstillingen er dessuten en hyllest til de tidlige pionerer både foran og bak kamera, og til de ulike forlagene som kom og forsvant. Utstillingen er også en studie av preferanser som naturlig nok forandres med tiden.
info@espeneiborg.com
+47 416 14 039 Copyright 2015 © espeneiborg.com